Miroslav Hanzal

Po škole jsem začal poznávat taje kuchařského života a seznamovat se s realitou. V roce 1996 jsem pak nastartoval svou kuchařskou kariéru. Vlastně jsem v tu dobu ještě nevěděl, že nějaká bude. V roce 2002 jsem se přesunul z jižních Čech do Prahy, abych se naučil novým věcem a praktikám. A čím více se učím a poznávám, tím více zjištuji, co ještě neznám nebo neumím. A to je mým hnacím motorem.